Klantgericht werken met KlantVenster

Klantgericht werken met KlantVenster†

Woningcorporaties staan voor een grote uitdaging als het gaat om het efficiŽnt inrichten van klantprocessen. Klanten en partners verwachten 24 uur per dag betrouwbare informatie online te kunnen vinden, diensten en producten digitaal aan te vragen, proactief geÔnformeerd te worden bij belangrijke veranderingen, evenals het inzien van de status van lopende aanvragen, mutaties, afrekeningen, contracten, etc. De noodzaak om klantcontacten efficiŽnt en naar tevredenheid van de klant af te handelen is daarmee groter geworden. Met KlantVenster heeft u een integraal en betrouwbaar klantbeeld.†

Een goede in- en externe informatievoorziening is de haarlemmerolie voor uw klantprocessen. Techxx heeft ter ondersteuning van deze doelstellingen het generiek framework KlantVenster ontwikkeld. KlantVenster maakt het mogelijk om actuele informatie uit verschillende bronnen en systemen te combineren tot een integraal en betrouwbaar klantbeeld.

Toegankelijkheid van klantinformatie en -historie†

Woningcorporaties beschikken vaak over een divers applicatielandschap, waarbij informatie over klanten zijnde huurders, woningzoekenden, belangstellenden voor nieuwbouwprojecten, stakeholders en partners in verschillende systemen zijn ondergebracht. Een totaal beeld van de klant(historie) is moeilijk te creŽren. Juist het samenbrengen van al deze kennis en ervaring met KlantVenster biedt corporaties veel kansen om proactief te handelen en te communiceren naar al haar doelgroepen.†

Architectuur KlantVenster†

KlantVenster is het kloppend hart van de informatievoorziening en vraagt om een open en flexibele architectuur. Door gebruik te maken van de nieuwste technologie en in te spelen op afspraken ten aanzien van standaardisatie (CORA en VERA) is een framework ontwikkeld dat informatie uit verschillende bronnen bundelt, verrijkt en op een overzichtelijke manier presenteert. KlantVenster maakt gebruik van standaard Microsoft-technologie en producten (Microsoft SharePoint, Microsoft Exchange, Microsoft Lync en Microsoft Office). Dit levert voor iedere organisatie een krachtig en integraal instrumentarium op het gebied van (online) communicatie, samenwerking, kennisdeling en klantprocessen.†

Het KlantVenster-framework vormt tevens de basis voor de oplossingen van Techxx, waaronder het E-Archief (DMS), Klant Contact Centrum-portaal, de kennisbank en gedigitaliseerde werkprocessen zoals het Huurmatieproces.†

KlantVenster Online†

Het KlantVenster-framework komt ook als cloud-oplossing beschikbaar. Techxx werkt daarbij samen met gerenommeerde business partners. Het beheer en de beschikbaarheid van het systeem wordt door Techxx en haar partners verzorgd. Door de modulaire opbouw van het framework en de aanwezigheid van generieke interfaces, kunnen aanwezige systemen gekoppeld worden op basis van o.a. webservices. Dit geldt ook voor een koppeling met een eventuele Enterprise Service Bus (ESB). Dit betekent dat u zonder hoge investeringen direct gebruik maakt van de standaard oplossingen van Techxx, waarbij rekening wordt gehouden met uw applicatie-landschap en specifieke wensen.

Techxx Bright Answers
Titaniumstraat 41Q ,† Rotterdam
Zuid-Holland ,† 3067GD

Bel ons via:†010 288 4868